14K White 2 mm Half Round Bangle 7 1/2″ Bracelet

Brc1 / 14K White / 2 Mm / 7 1/2 In / Polished / Half Round Bangle Bracelet